Vilken tandläkare ska barnet gå till efter en vårdnadstvist?

Skiljer man sig som förälder så sker ingen större förändring gällande vem som fattar beslut som rör barnets framtid. Det gör man tillsammans. Man har nämligen gemensam vårdnad även som skilda och det har man av den enkla anledningen att man bedömer att den formen är bäst för barnen.

Konkret så fattar man alltså alla beslut om skolgång, tandläkare, sjukvård och så vidare tillsammans som förälder. Gällande var barnet ska bo så kan man vara mer flexibel och dela upp detta på sätt som passar båda parter. Om detta sedan innebär att barnet bor varannan helg hos pappa eller var tredje vecka hos mamma är i sammanhanget irrelevant - det löser man gemensamt.

Barnet har enligt FN:s barnkonvention rätt till mat på bordet, kärlek, kläder, försörjning, utbildning, vård och allt annat som krävs. Skillnaden blir att ett skilsmässobarn får två hem istället för ett gemensamt. Det är inga konstigheter - alla känner vi någon som skilt sig, eller hur?

Det svåra är då parterna - av vitt skilda skäl - inte kan komma överens och enas efter en skilsmässa. Något som kan röra allt från bodelning till - tyvärr - vårdnad om barnen. Den ena föräldern kan stämma den andre och om denne motsätter sig så har man också inlett en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist som dels ofta tar lång tid, som kostar pengar och som - alltid - är en hård prövning rent känslomässigt. Finns inga starka skäl - misshandel, kriminalitet, pedofili, incest, missbruk och så vidare - så bör man vara 100% säker innan man ger sig in i en vårdnadstvist och söker ensam vårdnad.

Du har ensam vårdnad - vad innebär det?

Med det sagt så kan vi säga vad som händer efter en vårdnadstvist och vi kan experimentera med att du är mamma och precis fått ett besked att du har ensam vårdnad om dina barn. Vad innebär då det? Konkret så innebär det att du fattar alla beslut som rör barnens framtid utan att pappan har någon laglig rätt att lägga sig i.

Det kan alltså handla om att du bestämmer till vilken tandläkare dina barn ska gå, i vilken skola, vilken stad ni ska bo i och vilka sjukhus som kan vara aktuella. Allt viktigt. Men, det innebär inte att pappan är utanför.

Respektera umgängesrätten

Barnet har fortfarande rätt att träffa sin pappa - och pappan har rätt till umgänge med sina barn. Den rätten ska du respektera. Om du skulle ställa in besök, inte lämna eller kanske ideligen skylla på sjukdomar så kan det nämligen röra sig om umgängessabotage. En allvarlig förseelse som kan innebära en ny prövning och att beslutet om din ensamma vårdnad hävs.

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och även om du har ensam vårdnad så försvinner inte pappan ur barnens liv. Du fattar viktiga besliut och har barnens boende hos dig - men i övrigt så kommer pappan att vara närvarande också; dock utan rätten att fatta beslut gällande barnens framtid.

30 Oct 2018

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.