Tandskada på jobbet – kan jag få ersättning?

Vad händer om du råkar ut för en tandskada, finns det någon möjlighet till ersättning eller är kostnaden för att korrigera skadan/skadorna något som du måste betala ur egen ficka? Det mesta beror här på vad som hänt och – framförallt – var det hänt. Det hela handlar om att du på egen hand måste ha en försäkring – olycksfallsförsäkring (något som på många sätt är möjlig att baka in i  hemförsäkringen; uppläggen varierar och här rä det upp till dig och ditt försäkringsbolag att teckna ett avtal som passar dig).

Märk väl här: vi talar alltså inte om en tandskada som en följd av exempelvis kariesangrepp eller en infektion (med vissa undantag om vilka vi ska återkomma till) – en sådan får du betala själv. Där finns dock tre stycken modeller tillgängliga för att minska kostnaden och de ser ut enligt följande:

  • Det allmänna tandvårdsbidraget: Beroende på hur gammal du är – över tjugo år – så har du rätt till mellan 150-300 kronor.
  • Det särskilda tandvårdsbidraget: har du en sjukdom eller en funktionsnedsättning så har du i vissa fall rätt till ett bidrag om 600 kronor/ halvår.
  • Högkostnadsskyddet: det ger ett avdrag på priset när referenspriserna är högre än 3000 kronor/ år.

tandläkare håller i spargris

Här lägger du inte ut pengarna själv och du behöver heller inte vänta på att få dem hemskickade. Allt sker mellan Försäkringskassan och den tandläkare som hjälper dig och på den faktura du får så är beloppet således redan avdraget.

Men; om du skulle slå ut- eller skada en tand på ditt arbete då, vilka regler gäller roch vem betalar? Initialt är det du som betalar. I Sverige så har vi den så kallade allmänna arbetsskadeförsäkringen och den gäller då du är på jobbet – eller på väg till- eller från detta. Vilket innebär att om du cyklar till jobbet, ramlar och slår ut en tand på styret så åker du till en tandläkare, du betalar för behandlingen och du anmäler därefter skadan till Försäkringsbolaget som gör en utredning kring hur detta ska klassas som en arbetsskada. Skulle så vara fallet så täcker de alla dina utlägg i samband med behandlingen.

 Likaså om skadan i fråga inträffat på jobbet. Du betalar tandläkaren – du anmäler skadan – och därefter så söker du ersättning. Viktigt är att du anmäler alla typer av tandskador och en brytpunkt att förhålla dig är att du ska söka ersättning senast sex år efter det att olyckan inträffat. Skadeanmälan ska skrivas under av både dig och din arbetsgivare.

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.