Nya tänder idag är bättre än förr

Det kan finnas väldigt varierande skäl till varför man blir tvungen att besöka en tandläkare för att ersätta sina ordinarie tänder. Tänder som inte finns kvar eller som är av sådan dålig kvalitet att de, helt enkelt, måste dras ut och avlägsnas. Innan vi går vidare med hur det ser gällande de nya tänder vi nämnde i rubriken så ska vi titta på några av de vanliga orsakerna till varför man tvingas till detta ingrepp:

  • Det egentliga namnet på tandlossning är paradontit – men vi kommer att använda just tandlossning. Det hela handlar om en väldigt lång process som är svår att upptäcka; det börjar med att bakterier samlas i en tandköttsficka och det slutar med att inflammation uppstår i tandens fäste. Däremellan så drabbas olika områden och delar av tanden och en talande sak i sammanhanget är att man räknar med att varannan person över femtio år – i viss mån – har sjukdomen. Tidiga tecken är att man blöder i tandköttet, exempelvis vid tandborstning. Egentligen det enda sättet att upptäcka att man riskerar att drabbas av tandlossning är att regelbundet besöka en tandläkar och här rekommenderas åtminstone ett – gärna två – besök per år. Regelbunden skötsel i form av tandborstning, munskölj och användande av tandtråd minskar också risken. Några saker som däremot ökar riskerna är rökning – även sett till läkningsprocess och återhämtning – och stress. Diabetes ska också nämnas som en riskfaktor, men det kan man inte påverka på samma sätt som rökningen och stressen (som man – gällande cigaretter – trots allt kan sluta med och gällande stressen kan lära sig hantera lite bättre). Ett långsamt, svårupptäckt förlopp som drabbar fler än det borde göra: regelbundna besök hos tandläkare skulle hindra många fall av tandlossning.
  • Olyckor. En hockeymatch, en nickduell på fotbollsplanen eller en hal trappa kan förstöra mycket. Skillnaden mellan en skada på tänderna och exempelvis ett benbrott är att det senare går att korrigera och att benet i fråga kan läka ihop och bli bra igen. Får man en hockeyklubba i munnen eller en motspelarens bakhuvud på sina framtänder så kommer dessa inte att växa ihop och läka – där krävs det nya. Givetvis ska man så snabbt som möjligt besöka en akuttandläkare för att få en bedömning.
  • Vissa sjukdomar kräver stark medicinering och vissa mediciner bryter ner tänderna och gör att de förstörs.

Samtliga dessa anledningar kräver – i varierande omfattning – nya tänder och vi ska här tillägga att sådana idag inte behöver innebära någon försämrad livskvalitet. Nej, din – liksom många andras – första och spontana tanke kring nya tänder är förmodligen löständer. Vi ska inte säga att denna är totalt felaktigt – tandproteser (som löständer egentligen heter) förekommer fortfarande i stor utsträckning; men i många fall så innebär nya tänder att man opererar fast nya tandimplantat i käkbenet. Fördelarna med tandimplantat är väldigt många och vi kan snabbt räkna upp de tydligaste nedan:

  • Hållbara. Titanskruvarna som används tas upp – och välkomnas – av kroppen. Det ger en känsla av att tänderna i sin tur känns som vanliga.
  • Tänderna ”blir som dina”: tandproteser blir – som en följd av föregående punkt – som sina egna; man känner ingen skillnad då man tuggar, det glappar inte och man behöver inte ta ur tänderna ur munnen då man ska sova eller rengöra dem.
  • De ser äkta ut: skulle du sätta ett implantat i överkäken och bredvid en ordinarie tand så skulle fasaden – ofta gjort av porslin – först och främst matchas mot dina tänder. Det skulle innebära att den tillverkas i samma storlek, samma färg och i samma nyans. Ingen utomstående skulle kunna peka på din mun och säga vilken av tänderna däri som är äkta och vilken som är ett tandimplantat. Adderar man dessutom känslan då du tuggar och jämför den med hur det ser ut då någon med tandproteser äter mat så förstår du att ingen utomstående kan märka något konstigt då heller. Äter man mat med tandproteser så märks det – i någon mån – nästan alltid.

Om nya tänder i form av tandimplantat är så vida överlägset tandproteser– varför skaffar då inte alla sådana? Primärt av två anledningar och dessa ser ut enligt följande:

 

  • Tandimplantat är dyrare. Skillnaden i pris mellan tandprotes och tandimplantat är stor. Tandimplantat är även dyrare än ett tredje alternativ – nämligen en tandbrygga (även det en permanent lösning) - och alla har inte råd med detta.
  • Man saknar förutsättningarna. Valet av nya tänder är sällan ditt val. Med detta menar vi att vissa saknar förutsättningar för tandimplantat och där det finns bättre sådana för att skaffa brygga eller tandprotes/proteser. Tandläkaren är den man ska lyssna på och det är dennes rekommendationer (märk väl; tandläkaren beslutar inte utan rekommenderar i det här fallet) som ger bäst resultat i slutändan. Rökning är en sak som verkligen försvårar för att få möjlighet till tandimplantat och detsamma gäller hur käkbenet ser ut. Dessa två hör ofta ihop då rökning försvagar käkbenet (och försämrar immunförsvaret samt ger en sämre läkning). En sista uppmaning får alltså bli följande: lägg cigaretterna på hyllan och sluta röka.

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.