Nya tänder idag är bättre än förr

Det kan finnas väldigt varierande skäl till varför man blir tvungen att besöka en tandläkare för att ersätta sina ordinarie tänder. Tänder som inte finns kvar eller som är av sådan dålig kvalitet att de, helt enkelt, måste dras ut och avlägsnas. Innan vi går vidare med hur det ser gällande de nya tänder vi nämnde i rubriken så ska vi titta på några av de vanliga orsakerna till varför man tvingas till detta ingrepp:

  • Det egentliga namnet på tandlossning är paradontit – men vi kommer att använda just tandlossning. Det hela handlar om en väldigt lång process som är svår att upptäcka; det börjar med att bakterier samlas i en tandköttsficka och det slutar med att inflammation uppstår i tandens fäste. Däremellan så drabbas olika områden och delar av tanden och en talande sak i sammanhanget är att man räknar med att varannan person över femtio år – i viss mån – har sjukdomen. Tidiga tecken är att man blöder i tandköttet, exempelvis vid tandborstning. Egentligen det enda sättet att upptäcka att man riskerar att drabbas av tandlossning är att regelbundet besöka en tandläkar och här rekommenderas åtminstone ett – gärna två – besök per år. Regelbunden skötsel i form av tandborstning, munskölj och användande av tandtråd minskar också risken. Några saker som däremot ökar riskerna är rökning – även sett till läkningsprocess och återhämtning – och stress. Diabetes ska också nämnas som en riskfaktor, men det kan man inte påverka på samma sätt som rökningen och stressen (som man – gällande cigaretter – trots allt kan sluta med och gällande stressen kan lära sig hantera lite bättre). Ett långsamt, svårupptäckt förlopp som drabbar fler än det borde göra: regelbundna besök hos tandläkare skulle hindra många fall av tandlossning.
  • Olyckor. En hockeymatch, en nickduell på fotbollsplanen eller en hal trappa kan förstöra mycket. Skillnaden mellan en skada på tänderna och exempelvis ett benbrott är att det senare går att korrigera och att benet i fråga kan läka ihop och bli bra igen. Får man en hockeyklubba i munnen eller en motspelarens bakhuvud på sina framtänder så kommer dessa inte att växa ihop och läka – där krävs det nya. Givetvis ska man så snabbt som möjligt besöka en akuttandläkare för att få en bedömning.
  • Vissa sjukdomar kräver stark medicinering och vissa mediciner bryter ner tänderna och gör att de förstörs.

Samtliga dessa anledningar kräver – i varierande omfattning – nya tänder och vi ska här tillägga att sådana idag inte behöver innebära någon försämrad livskvalitet. Nej, din – liksom många andras – första och spontana tanke kring nya tänder är förmodligen löständer. Vi ska inte säga att denna är totalt felaktigt – tandproteser (som löständer egentligen heter) förekommer fortfarande i stor utsträckning; men i många fall så innebär nya tänder att man opererar fast nya tandimplantat i käkbenet. Fördelarna med tandimplantat är väldigt många och vi kan snabbt räkna upp de tydligaste nedan:

  • Hållbara. Titanskruvarna som används tas upp – och välkomnas – av kroppen. Det ger en känsla av att tänderna i sin tur känns som vanliga.
  • Tänderna ”blir som dina”: tandproteser blir – som en följd av föregående punkt – som sina egna; man känner ingen skillnad då man tuggar, det glappar inte och man behöver inte ta ur tänderna ur munnen då man ska sova eller rengöra dem.
  • De ser äkta ut: skulle du sätta ett implantat i överkäken och bredvid en ordinarie tand så skulle fasaden – ofta gjort av porslin – först och främst matchas mot dina tänder. Det skulle innebära att den tillverkas i samma storlek, samma färg och i samma nyans. Ingen utomstående skulle kunna peka på din mun och säga vilken av tänderna däri som är äkta och vilken som är ett tandimplantat. Adderar man dessutom känslan då du tuggar och jämför den med hur det ser ut då någon med tandproteser äter mat så förstår du att ingen utomstående kan märka något konstigt då heller. Äter man mat med tandproteser så märks det – i någon mån – nästan alltid.

Om nya tänder i form av tandimplantat är så vida överlägset tandproteser– varför skaffar då inte alla sådana? Primärt av två anledningar och dessa ser ut enligt följande:

 

  • Tandimplantat är dyrare. Skillnaden i pris mellan tandprotes och tandimplantat är stor. Tandimplantat är även dyrare än ett tredje alternativ – nämligen en tandbrygga (även det en permanent lösning) - och alla har inte råd med detta.
  • Man saknar förutsättningarna. Valet av nya tänder är sällan ditt val. Med detta menar vi att vissa saknar förutsättningar för tandimplantat och där det finns bättre sådana för att skaffa brygga eller tandprotes/proteser. Tandläkaren är den man ska lyssna på och det är dennes rekommendationer (märk väl; tandläkaren beslutar inte utan rekommenderar i det här fallet) som ger bäst resultat i slutändan. Rökning är en sak som verkligen försvårar för att få möjlighet till tandimplantat och detsamma gäller hur käkbenet ser ut. Dessa två hör ofta ihop då rökning försvagar käkbenet (och försämrar immunförsvaret samt ger en sämre läkning). En sista uppmaning får alltså bli följande: lägg cigaretterna på hyllan och sluta röka.

Har du borstat tänderna?

Att man tappar sina tänder som en följd av en olycka, en sjukdom eller medicinering är svårt att göra någonting åt. Det ligger i sakens natur. Där får man göra det bästa av situationen och vända dig till de lösningar och alternativ som finns - och är välfungerande. Det stora skälet till tandlossning handlar emellertid om en kombination av bristande skötsel och om vanor.

Där kan man definitivt påverka och skapa bättre förutsättningar för sig själv. Vill man leva ett liv med samma uppsättning tänder så finns det några saker att skruva på. Man ska även vara medveten om att tand- och munhälsa spelar en väldigt stor roll för vår hälsa i övrigt. Många sjukdomar tar sin början i munnen och där man, helt enkelt, inte tar hand om sina tänder. Det kan man förhindra.

Tandborstning är den givna - och enkla - vägen till friska tänder. Genom att borsta sina tänder två gånger dagligen - i två minuter - så kommer man till bukt med de värsta problemen. Det krävs emellertid, i många fall, lite mer än så också. Utöver att använda tandtråd och att skölja munnen med munvatten så finns det en sak som aldrig får glömmas bort eller sidsteppas. Just det: tandläkaren.

Tandläkarbesöket är en investering

Att besöka en tandläkare är en garanti för friska tänder. Genom regelbundna kontroller och åtgärder - exempelvis genom att laga eventuella hål och genom att ta bort tandsten - så kommer man också att se att tänderna hela tiden håller en hög kvalitet. Det kostar pengar? Ja, det kostar pengar att besöka en tandläkare och det kan handla om ganska höga kostnader. Det finns dessutom någonting orättvist i detta då vi alla föds med olika förutsättningar. Skulle det exempelvis handla om benbrott som behöver lagas så täcks kostnaden - till största del - av skattemedel.

Så är inte fallet - i vuxen ålder - vad gäller tänderna. Detta är emellertid en politisk fråga snarare än en fråga om att man inte ska gå till en tandläkare som en följd av den egna ekonomin. Faktum är det att ett uteblivet besök kostar mer pengar. Det är då man utsätter sig för de stora riskerna att verkligen drabbas av dentala problem - som i sin tur kostar massor av pengar. Genom att boka in ett tandläkarbesök någon gång per år så kommer man att slippa de högre kostnaderna på sikt. Det handlar om en ren investering.

Ett besök hos en tandläkare - med eventuell uppföljning - kan kosta någonstans mellan en tusenlapp och upp till tvåtusen. Idag så erbjuder de flesta mottagningar dessutom skräddarsydda betalningslösningar där man kan betala i egen takt - exempelvis någon hundralapp varje månad - och det gör skillnad. Att du har lite känsligare och svagare tänder och därmed har ett större behov av tandläkare/tandhygienister är tråkigt; men det är inte en anledning till att ställa in besök och att kasta kallelser. Det är tvärtom då du måste ta tjuren vid hornen. Vill du behålla dina tänder så är den en investering du måste ta.

Se över kosten och ät mer regelbundet

Maten spelar också en stor roll. Många äter idag sämre mat. Det är enklare att ta en hamburgare på ett snabbmatsställe än att laga mat från grunden. Vi lever i en tid där vi stressar allt mer och det speglas även i vårt sätt att äta. Genom att börja se måltiden som ett sätt att njuta och slappna av i vardagen så kan vi också dels äta bättre och dels också stressa mindre. Hur vi äter påverkar också vår tandhälsa.

Tänderna behöver vila och en chans att återhämta sig mellan varje måltid. Ett ständigt småätande påverkar tänderna negativt. Det senare är relativt enkelt att korrigera i det egna livet: se till att äta en stadig frukost, en bra lunch och en vällagad middag. Däremellan kan du, vid behov, äta frukt för att klara akut hunger. Se till att äta mer regelbundet och drick gärna mycket vatten också. Lycka till!

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.