Skalfasad - ett bra alternativ

Drömmer du om vita tänder? I så fall kan en skalfasad vara lösningen. Vi föds alla med olika förutsättningar och det gäller verkligen då man ser till våra tänder. Vissa har starka tänder, andra har lite känsligare. En del kan tvingas att - som en följd av ett snett bett - bära tandställning medan andra personer, redan från start, har ett perfekt leende som inte behöver korrigeras. Färgen på tänderna är även det något som skiljer sig. Här kan man idag påverka på ett annat sätt.

Det vita leendet är något som många drömmer om. Vita tänder signalerar friskhet och fräschör medan gulare tänder ofta ger signaler om det motsatta. Har man gulare tänder så vill man ogärna visa upp dessa; något som i sin tur kan leda till att man uppfattas som introvert eller rent av sur. Att tänderna blir gula beror till största del på arvsanlag, men även livsstilen har stor betydelse. Röker du, dricker mycket thé eller kaffe så kommer detta att synas på dina tänder. Samma sak gäller för snusare som ofta får en gulare nyans på sina framtänder.

Idag finns flera alternativ för att få vitare tänder. Ett av de bästa är en skalfasad och en sådan kan man få hos tandläkare från hela landet - oavsett om man bor i Malmö eller i Kiruna. Det är en väldigt populär behandling vars stora fördel är att det ger en hållbar lösning.

Skalfasad ger permanent vita tänder

Är du intresserad av en skalfasad - eller flera skalfasader - och bor i Malmö så kan du med fördel välja bland flera olika kliniker som erbjuder tjänsten. Primärt finns det två stycken alternativ gällande en skalfasad: porslin eller plast. Den senare är betydligt billigare, men ger långt ifrån samma hållbarhet.

En skalfasad av porslin är vanligast då man genom en sådan får en permanent lösning som inte sällan håller i närmare 25 år. Kostnaden är emellertid värd att nämna: vill du ha en skalfasad av porslin så får du vara beredd att betala mellan 5-10.000 kronor på en tandklinik i Malmö.

Så sätter man en skalfasad på plats

Hur fungerar det då? Vi ponerar att du har en gravt missfärgad framtand och att du vill sätta en skalfasad på denna. Tillvägagångssättet är att tandläkaren först och främst säkerställer att du inte har någon lagning av amalgam på tanden. Om så är fallet så måste man först byta den lagningen mot en av komposit: amalgam fungerar inte att fästa en skalfasad på.

Steg två är att slipa ner emaljen på din tand. Det är för övrigt den stora - egentligen enda - nackdelen med skalfasader. Emaljen måste slipas ned för att den framtida tanden inte ska kännas för tjock. Rent krasst så slipar man alltså bort frisk tandsubstans och skapar, i och med detta, ett potentiellt framtida behandlingsbehov.

Då slipningen är utförd så fäster man skalfasaden med en speciell gel - den går att likna vid cement - och därefter så har man också den nya tanden på plats. Normalt - och beroende på hur många tänder det handlar om - så brukar det räcka med en- till två behandlingstillfällen.

Efter en avslutad behandling kan man som patient rekommenderas att använda en bettskena under nätterna. Detta för att ge extra skydd och för att garantera längre hållbarhet.

Den stora väntetiden ligger på att en skalfasad ska tillverkas. Det sker i laboratorium och unikt för varje patient. Man utgår från närliggande tänder, både vad gäller storlek, färg och form. Den nya tanden ska smälta in i munnen och inte ta över. Du vill ha ett friskt, vitt och rakt leende som ligger i linje med hur dina övriga tänder ser ut.

Läs mer om skalfasader på www.skalfasadmalmö.se

10 Sep 2020

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.