Läkare inom tandvården

Önskan om att vårda och läka patienter kan ta sig många olika uttryck. Förutom att det finns olika roller inom vården så finns det även olika områden. Ett av de områdena är inom tandvården.

De som söker sig inom vården har ofta någorlunda liknande intressen som man vill utveckla och arbeta inom. Men även om mycket är lika så är också en hel del olika. Gemensamt brukar vara att man vill läka och vårda de som är sjuka eller skadade. Men därefter så kan det skilja sig beroende på vilken roll som man sedan väljer att arbeta med. Väljer man att utbilda sig till läkare, eller tandläkare, så har man ofta en liten detektivådra i kroppen. Den där lusten att ta reda på vad som är fel och hur man skulle kunna hitta en lösning på problemet. Ibland kan den upptäckarlusten bli så pass stor att man knappt hinner börja arbeta inom sitt gebit innan man väljer en annan väg. Nämligen vägen inom forskning av något slag. Det kan vara forskning där man arbetar på ett laboratorium. Men även den typen av forskning där man fortsätter att träffa patienter. Dock mestadels, eller endast, patienter inom det området som man vill forska inom.

Avlasta och assistera

Sköterskeyrket är ursprungligen en slags avlastning till läkaren. Men samtidigt är det ett yrke som rör sig inom många helt egna områden där läkaren inte har samma kunskaper. Vill man så kan man välja en sköterskeroll där den kortaste utbildningstiden är vårdare och sedan undersköterska. Efter det kan man studera under nästan lika lång tid som en läkare med olika slags specialiseringar. Även här kan man röra sig inom området tandvård och tandhälsa, om det är den grenen av vård som man vill arbeta med.

Med högsta ansvar

Inom tandvården så är det tandläkaren som har det högsta ansvaret för vården av patienten. Däremot är det precis som inom andra områden att den som är specialist kan ha en helt annan utbildning och utbildningsnivå. Det vanliga som patient är dock att man vid första besöket träffar en tandläkare i Hägersten och sedan blir man eventuellt vidareskickad till någon annan avdelning och specialitet. Det kan vara en tandreglerare, tandhygienist eller liknande beroende på vad man vill ha hjälp med. Hos tandläkaren kommer man säkert också träffa en tandsköterska och även andra som fyller olika viktiga funktioner. Det är en vård där alla delar samspelar.

24 Sep 2020

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.