Glad och självsäker

Många kämpar dagligen med rengöring av sina tänder. En del väljer till och med att förändra sin kost för att kunna undvika missfärgning. Men det finns sätt att få tillbaka ett vitare leende.

För många sitter en stor del av självsäkerheten i leendet och munnen. Så länge alla tänder är hela, jämna och vita så kanske man inte ens reflekterar över det. Men om man tappar en tand, slår av en bit eller får en missfärgning så kan fokuset ändras. Plötsligt blir man väldigt medveten om hur tänderna ser ut. Oftast också mer medveten och kritisk än människor runt omkring är. Börjar det bli ett problem som går ut över livskvaliteten eller måendet så är det dags att göra något åt det. Med hjälp av estetisk, eller kosmetisk, tandvård kan man få tillbaka sitt glada leende och självsäkerhet igen. Det finns ett flertal olika sätt som man kan behandla missfärgning på. Har man även andra problemområden som inte faller under traditionell tandvård så går även dessa att åtgärda. Det är aldrig för sent att få ett fint leende.

Hur man lever

Genom reklam och information kan man få veta hur det kommer sig att tänderna blir missfärgade. Men om man ska undvika allt som påverkar tänderna negativt så blir det en mycket begränsad kost och livsstil. Hur tänderna ser ut påverkas även av en hel del av läkemedel. De är dock så viktiga att en missfärgning hamnar sekundärt. Även en del sjukdomar och andra behandlingar kan ge frätskador eller på annat sätt förändra utseendet på tänderna. Snus och rökning är också bovar i dramat. Därför räcker inte alltid en ändring i livsstilen utan man får istället satsa på en behandling som ställer tillbaka klockan gällande tändernas utseende.

Som en sol

Rengöring och blekning av tänder ger gradvisa förbättringar. Det innebär att man inte kan gå från en mörkare färg till en vit, men att resultatet kommer bli bättre än innan. Har man mycket missfärgade tänder eller tänder som också har andra skador, så kan man välja en annan väg. Genom tandreglering och lagning kan man få bukt med avslagna eller felsittande tänder. Men det finns även hjälp att få genom skalfasader som fästs på utsidan av de egna tänderna. Viktigt är bara att veta att inga av dessa kosmetiska behandlingar ligger inom ramen för den statliga tandvården. Man får alltså betala dessa behandlingar ur sin egen ficka. Läs mer om tandvården på denna sida: https://www.estetisktandvårdmalmö.se

19 Aug 2020

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.