Även vuxna kan ha tandställning

Allt fler vuxna väljer idag att reglera sina tänder, även om det fortfarande är vanligast bland unga. Orsakerna kan vara flera, men en av de vanligaste är att tänderna inte står i en jämn rad.

Tandreglering heter egentligen ortodonti och ska man som vuxen reglera sina tänder gör man det bäst på en tandvårdsklinik som är specialiserad på ortodonti. Barn reglerar oftast sina tänder hos den ordinarie tandläkaren men tandreglering på vuxna är lite mer komplicerat och därför bör man istället gå till en ortodontist.

En av de vanligaste orsakerna till att man reglerar sina tänder är att de är sneda och inte står i en jämn rad samt att man har ett bettfel. Det händer också att man väljer att reglera sina tänder av rent estetiska skäl; vissa är så missnöjda med sina tänder att de helt undviker att le, så att reglera sina tänder av estetiska skäl kan vara minst lika viktigt som vid ett bettfel då det är väl känt att ett gott skratt förlänger livet.

Problem med att tugga

När man har ett bettfel är det oftast överkäken och underkäken som inte går ihop och möts som de ska när man biter. Vid överbett är det tänderna i överkäken som står ut framför underkäkens tänder vilket ibland kan leda till att det är svårt att stänga munnen. Inte sällan händer det att man skadar sin tänder om man ramlar eller idrottar. Har man ett underbett är det underkäken som biter framför överkäkens tänder. Detta kan få till följd att det blir svårt att tugga och äta. Även vid ett så kallat öppet bett kan man ha svårt att bita och tugga. Ibland måste man också reglera tänderna för att ge plats åt och kunna sätta in broar eller implantat.

En noggrann undersökning görs

Det är vanligtvis den ordinarie tandläkaren som först upptäcker om man behöver tandställning. Oftast är detta då man börjar tappa sina mjölktänder och nya permanenta tänder kommer upp. Funderar man på om man behöver reglera sina tänder kan man också själv kontakta en klinik specialiserad på tandreglering. Det görs alltid en noggrann undersökning innan man får tandställning, och man tar även röntgenbilder av tänder och käkar. Med hjälp av en mjuk massa gör man även ett avtryck på bettet, eller så skannas det in med en kamera. Efter det får man förslag på behandlingsmetod och hur lång tid det kommer att ta.

22 Sep 2020

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.