Kommer din tandläkarklinik att bli lönsam?

Många tandläkare funderar på att starta en egen klinik, och en hel del av dem tar steget fullt ut. Att göra det är givetvis förknippat med en del risker, och det gäller att planera ordentligt. Något som såklart viktigt att planera för är lönsamheten. En tandläkarklinik som inte är lönsam kommer inte att överleva särskilt länge.

tandläkarmottagning

Faktorer som spelar in

Det finns en hel del faktorer som avgör klinikens framgång. Ett exempel på det är läget och lokalhyran. Det här är givetvis något som bör tittas på tidigt i affärsplanerna, så att det inte kommer någon chock senare. Om du till exempel bor i Solna – måste du ha kliniken i just Solna också? Eller kan du tänka dig att pendla en bit? Att pendla alldeles för långt är det många som drar sig för. Att som tandläkare ha en egen klinik innebär visserligen friare arbetstider och mer kontroll över jobbet – men också längre arbetsdagar. Långa pendlingstider på redan långa arbetsdagar lämnar mycket lite tid kvar till fritid. Att pendla från exempelvis Solna till Södertälje, samtidigt som man har långa arbetsdagar som egenföretagare, är helt enkelt något som många gärna slipper.

Gör en lönsamhetskalkyl

En detaljerad lönsamhetskalkyl är en bra början på vilket företag som helst – inte bara kliniker för tandläkare. Lägger man tillräckligt mycket tid på den ges man bättre förutsättningar lite längre fram.

Startkapital

Starten blir ofta rätt dyr för egenanställda tandläkare. Lokaler ska byggas om och utrustning köpas in. Många väljer leasing av utrustning för att få verksamheten på fötter. Ta dessa punkter i beaktning:

 • Ombyggnation av lokaler (om du inte tar över en befintlig klinik).
 • Första hyran samt eventuell deposition. Räkna med att det är dyrare i till exempel Solna än vad det är på en liten ort.
 • Marknadsföringskostnader.
 • Utlägg för moms.
 • Utrustning

Räknar du på detta bör du ha någorlunda koll på hur mycket du behöver för att rulla igång verksamheten.

Löpande kostnader

Löpande kostnader kan givetvis förändras över tid. En stor skillnad kan vara om du leasar tandläkarutrustning som du kan köpa av billigt, lite längre fram i tiden.

 • Lön och sociala kostnader
 • Lokalhyra och övriga kostnader som hör ihop med detta
 • Löpande marknadsföring
 • Administrativ hjälp (till exempel bokföring)
 • Kostnader för bil och resa
 • Övriga utgifter som inte faller in i någon av kategorierna ovan.

Löpande kostnader är något som ofta är ganska enkelt att minska. Kanske kan du optimera din marknadsföring? Jämföra priser bland olika leverantörer för att få billigare priser på varor som krävs för arbetet? Många tandläkare uppvisar god lönsamhet i sina kliniker – men det gäller att arbeta för att ta sig dit. Fortsätt läsa här för mer information.

30 Jan 2018

En guide till nya tänder!

Här finner du information om nya tänder.  Av någon anledning kanske du behöver ett tandimplantat och letar information om detta. Det finner du här! Problem kring svarta tänder och varför du får ilande tänder är två andra ämnem som behandlas i denna guide.